logo
Biorytm.sennik.biz
Najlepszy internetowy biorytm na każdy dzień
Strona główna » Regulamin
Regulamin

§ 1

Regulamin serwisuinternetowego Sennik.biz (zwany dalej "Regulaminem") zawiera warunki korzystania z Serwisu (dalej "Serwis") oraz prawa i obowiązki Serwisu. Zasady ochrony danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną znaleźć można w polityce prywatności.

§ 2

Właścicielem i administratorem Serwisu jest NETONET Marcin Radoń

Ewentualne uwagi związane z funkcjonowaniem serwisu można przesyłać na adres [email protected]

§ 3

Aby móc korzystać z Serwisu, Użytkownik musi posiadać urządzenie z dostępem do sieci internet, a także przeglądarkę internetową umożliwiającą wyświetlanie stron www.

§ 4

Kiedy w Regulaminie wspominany jest Użytkownik, chodzi o każdą osobę, która odwiedza serwis Sennik.biz. Użytkownik ma obowiązek przestrzegać postanowień Regulaminu. W momencie rozpoczęcia korzystania z Serwisu, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z postanowieniami regulaminu i je akceptuje.

§ 5

Serwis Sennik.biz zbiera najważniejsze symbole senne, omówione w oparciu o najważniejsze senniki i opracowania największych badaczy snów, wskazówki odnośnie do samodzielnej interpretacji i analizy snów, a także związane ze snami ciekawostki.

§ 6

Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

§ 7

Serwis nie posiada systemu rejestracji i logowania.

§ 8

Każda Użytkownik ma prawo:

  • przeglądać treści publikowane w Serwisie,

  • komentować artykuły,

  • oceniać artykuły,

  • korzystać ze znajdujących się na stronie formularzy.

§ 9

Zabronione jest zamieszczanie w Serwisie treści niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wulgarnych, obraźliwych, będących nieprawdą, propagujących używanie narkotyków, niedopuszczonych do obrotu środków odurzających czy nadmierne spożywanie alkoholu, nawołujących do przemocy, zawierających wzmianki  o charakterze pornograficznym, nagannych moralnie i etycznie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje. Usługodawca ma prawo usunąć każdą treść niezwiązaną z tematyką Serwisu.

§ 10

Usługodawca zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu. Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Serwisu.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Sersisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.

Serwis nie ponosi odpowiedzianości także za:

  • szkody użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości, w tym w szczególności utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Serwisu;

  • przerwy w funkcjonowaniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Serwisu;

  • opóźnienia w działaniu Serwisu lub szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od Serwisu;

  • szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej ( w szczególności strajków, wojny, powodzi, pożaru itp.);

  • szkody użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, takimi jak włamania do systemu czy zainfekowanie wirusami systemu Użytkownika.

§ 11

Serwis i zawarte w nim materiały  podlegają ochronie przewidzianej w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j, Dz.U. z 2006, Nr 90, poz.631 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j., Dz.U. z 2003, Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.).

§ 12

W przypadku korzystania z niektórych usług w Serwisie Użytkownik może podać swoje dane osobowe - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia konkretnej usługi w Serwisie.

Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j., Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest NETONET Marcin Radoń.

Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu wykonania danej usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany powyżej odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.

Każdy Użytkownik ma prawo do: wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia, poprzez przesłanie żądania pocztą na adres określony w ust. 3 powyżej lub wysłać wiadomość drogą e-mailową na adres: [email protected]. W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej usługi żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej Usługi.

§ 13

Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w serwisie – oraz dostarczane za jego pośrednictwem – materiały nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

§ 14

Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania w serwisie w dziale "Regulamin".

§ 15

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Serwisu, które są wynikiem nieznajomości lub nieprzestrzegania Regulaminu, nie będą rozpatrywane.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksu Cywilnego.

§ 17

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Serwisie.

Podziel się ze znajomymi:
Twój biorytm
Wszystkie Twoje ulubione biorytmy w jednym miejscu. Załóż konto i dodawaj biorytmy do ulubionych tworząc swoją bazę biorytmów.
Newsletter
Cotygodniowe interpretacje symboli sennych, które pomogą Ci lepiej zrozumieć Twoje sny.
Polecamy
Reklama
Format: Baner graficzny [ max 300 x 250 ]
Reklama
Format: Baner graficzny [ max 300 x 250 ]
Reklama
Format: Baner graficzny [ max 300 x 250 ]
 
Znajdź swoje imię