Oblicz swój biorytm

OBLICZ BIORYTMBiorytm


Biorytm można porównać do zegaru wewnętrznego każdej żywej istoty, którego nadrzędnym, najważniejszym celem jest zsynchronizowanie procesów metabolicznych zachodzących w organizmie w cyklu dobowym, czyli krótkim, a także w cyklach dłuższych, kilkudniowych.

Na jakość życia, samopoczucie, siły witalne i umysłowe każdego człowieka mają wpływ trzy główne cykle: fizyczny, emocjonalny i intelektualny. Monitorując je, można poprawić jakość swojego życia, poprzez działania zgodne z aktualnym stanem fizycznym, duchowym i intelektualnym. Każdy z cykli rozpoczyna swój bieg w dniu naszych narodzin, kończy się zaś, kiedy umieramy.

biorytm fizycznyBiorytm - Cykl fizyczny

Cykl ten ma wpływ na naszą kondycję fizyczną, powinni go więc śledzić przede wszystkim sportowcy. W fazie wyżowej tego cyklu czujemy się coraz silniejsi, wzrasta nasza wytrzymałość i odporność, także na ból, mamy więcej energii do działania itp. W fazie niżowej wręcz przeciwnie - spada wydajność pracy, precyzja ruchów, szybciej się męczymy, jesteśmy drażliwi i skłonni do niekontrolowanych wybuchów.

biorytm emocjonalnyBiorytm - Cykl emocjonalny

Cykl ten zwany jest inaczej psychicznym lub uczuciowym. Ma wpływ na nasz nastrój, intuicję, rozwagę, opanowanie, wrażliwość, impulsywność, zdolności artystyczne i stymuuje procesy niezależne od naszej woli, takie jak perystaltyka jelit, praca serca czy erekcja. W fazie wyżowej cechują nas z reguły dobry nastrój, optymizm, wzrost szybkości reakcji, jasność myśli. Faza niżowa z kolei charakteryzuje się pesymizmem, złym nastawieniem do otoczenia itp.

biorytm intelektualnyBiorytm - Cykl intelektualny

Cykl ten zwany jest inaczej umysłowym i związany jest m.in. z naszą pamięcią, inteligencją, logiką, koordynacją działania, dowcipem i jego celowością, przytomnością umysłu i generalnie z całą pracą centralnego układu nerwowego. W fazie wyżowej łatwiej przyswajamy nowe wiadomości, nazwy, liczby, numery itp., bez problemu wykonujemy czynności wymagające zmysłu technicznego i przejawiamy większe skłonności do czynów rozsądnych. W fazie niżowej z kolei mamy zwolniony refleks, kłopoty z myśleniem i generalnie brakuje nam świeżych pomysłów.


biorytm

Cykle mają dwie główne fazy - dodatnią (wyżową) i ujemną (niżową). Fazę wyżową można uznać za pomyślną - czujemy się wówczas lepiej, mamy więcej energii, łatwiej przychodzi nam wysiłek fizyczny czy intelektualny, nasze działania są skuteczniejsze. Faza niżowa jest odwrotnością fazy wyżowej - czujemy się gorzej, jesteśmy osłabieni, rozkojarzeni.

Dni, w których cykl przechodzi z fazy dodatniej do ujemnej, są to dni krytyczne, w czasie których nie czujemy się najlepiej. Jest to czas najniższej sprawności fizycznej, psychicznej i intelektualnej, z reguły wiążący się z większością naszych życiowych niepowodzeń, chorób, sytuacji stresujących, wypadków, obniżoną spostrzegawczością itp. Należy zachować w trakcie ich trwania szczególną ostrożność, aby zapobiec ewentualnym dramatycznym czy niespodziewanym sytuacjom. Dni, w których cykl przechodzi z fazy ujemnej do dodatniej, określa się jako dni zerowe. Z reguły są one tak samo negatywne, jak dni krytyczne, jednak w wyjątkowych sytuacjach mogą inicjować pozytywne przełomy, wyzwalając skumulowaną maksymalną wydajność organizmu. Niejednokrotnie dni zerowe i krytyczne określa się wspólnie właśnie mianem dni krytycznych.

Jeżeli więc chcesz wiedzieć, jak będziesz czuł się dzisiaj, jutro czy w najbliższych dniach, jaki wpływ na Twoje samopoczucie będą miały otoczenie, przyroda, jaka będzie Twoja sprawność intelektualna, emocjonalna czy psychofizyczna, dobrze trafiłeś. Możesz sprawdzić swój biorytm na dowolny dzień, podając jedynie swoją datę urodzenia. Zapraszamy!

biorytm